Lo Sirgador, llagut turístic. Activitats al riu Ebre i a la Via Verda

CAT | ES

Un nou material pioner a Europa evita morts d'aus per xocs contra vinyes emparrades

El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa la recerca de solucions per compatibilitzar el conreu de vinya emparrada amb la preservació de les aus a la Xarxa Natura 2000. L’empresa catalana Birding Natura ofereix un material més visible per a les aus i flexible, que evita seccionaments, sense perjudicar l’activitat agrícola

Publicat el19/7/2016

  • El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa la recerca de solucions per compatibilitzar el conreu de vinya emparrada amb la preservació de les aus a la Xarxa Natura 2000
  • L'empresa catalana Birding Natura ofereix un material més visible per a les aus i flexible, que evita seccionaments, sense perjudicar l'activitat agrícola


El Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals ha impulsat, juntament amb l'empresa catalana Birding Natura, el desenvolupament d'un nou material per a les vinyes emparrades que evita col·lisions d'aus i, en cas de produir-se el xoc, elimina el risc de seccionaments de l'animal.

Aquest material, anomenat fleixos Sabird, possibilitaria el conreu de vinya emparrada en zones incloses a la Xarxa Natura 2000, on ara difícilment s'autoritza aquesta activitat pel risc que els filferros tradicionals suposen per a aus protegides, com l'àliga cuabarrada, el pioc salvatge o el sisó.

El cultiu de la vinya emparrada consisteix en guiar el creixement dels ceps recolzats en una armadura i uns filferros. Quan la distància entre les fileres és gran, s'hi afegeixen pals i conduccions de reg per degoteig. El filferro inferior que sosté el cep se situa a uns 40-50 centímetres del terra i, a mesura que la planta va creixent, se'n col·loquen d'altres, a una alçada d'entre 90 i 130 centímetres del terra.


Un nou material pioner a Europa evita morts d’aus per xocs contra vinyes emparrades | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre...Risc de col·lisió

El principal avantatge que ofereix aquest sistema és la mecanització del cultiu, l'augment en més del 25% de la rendibilitat de les explotacions vitivinícoles i el major aprofitament del sòl (uns 500 ceps per hectàrea). També facilita la poda i els tractaments sanitaris, la ventilació i maduració del raïm.

Tot i aquests avantatges, el muntatge de filferros suposa un obstacle per a la visibilitat de les aus, que solen evitar la zona, i també un alt risc de col·lisió en vols rasants, en aterrar o emprendre el vol. En cas de xoc, a més, l'estretor i nul·la flexibilitat del filferro incrementa la possibilitat de seccionaments per als animals. El perill de les vinyes emparrades per a les aus fa que molt sovint no s'autoritzi el seu conreu en zones de la Xarxa Natura 2000.


Material visible i flexible

Per tal d'evitar aquests perjudicis, l'empresa Birding Natura ha desenvolupat un nou material pioner a Europa, els fleixos Sabird, que disminueixen el risc de col·lisió i, en cas que aquesta es produeixi, elimina el perill de seccionament per a l'animal.

Es tracta d'un material molt visible, de color blau i de 15 mil·límetres d'ample, front els 3 mil·límetres del filferro. Té una flexibilitat del 6%, el que esmorteeix l'impacte, impedint un xoc en sec. En cas de vent, també produeix vibracions que l'animal percep. La instal·lació d'aquests fleixos és més ràpida que la del filferro i no suposa un increment del cost. A més, es poden col·locar làmines reflectants per millorar la visibilitat.

Les proves realitzades amb els fleixos han demostrat que la verema mecanitzada es pot dur a terme sense problemes, que el material no es degrada i que suporta els tractaments fitosanitaris sense problemes.

Comentaris