Eports Ample de Banda i Internet

CAT | ES


Informació i avís legal

I. Identificació i raó social
InsertNet Innova SL
Pl. Adolfo Ventas 5B baixos
43870 Amposta
Email: info@ebreactiu.cat
Telèfon: +34 977 70 21 13
CIF Nº B43861046
Presta serveis d'informació i publicitat a Internet a través del lloc web www.ebreactiu.cat

II. Llei deServeis de la Socitat de la Informació i Comerç Electrònic
A efectes d'allò que disposa l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'11 de juliol de 2002, es fa constar que el lloc web www.ebreactiu.cat i la marca registrada EbreActiu© són titularitat de la societat "Insert Net Innova SL" (en endavant InsertNet), amb domicili social i a efectes de notificacions a la plaça Adolfo Ventas 5B baixos d'Amposta 43870), telèfono +34977702113, amb CIF B43861046 i amb correu electrònic info@ebreactiu.cat
Empresa inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al volum 2220, Foli 58,Full T34312, Inscripció 1ª.

III. Drets de propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web www.ebreactiu.cat, en endavant EbreActiu, pertanyen a InsertNet. Els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina comprenen el contingut escrit de la mateixa, el seu disseny i el codi font amb el que està programada, protegits d'acord amb la legislació espanyola i internacional relativa als drets d'autor.
Tots els nostres continguts atribuïts a EbreActiu es poden copiar (sense modificar), sempre que se'n citi la procedència. Els continguts d'aquest web es publiquen sota la llicència Creativecommons.

IV. Condicions d'accés i ús del lloc web
L'accés a aquest lloc web implica l'atribució de la condició d'"Usuari" i, en el seu cas, l'acceptació completa de totes les disposicions incloses en aquest "Avís legal" des del mateix moment en que accedeix a ell. InsertNet podrá modificar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts. Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva darrera actualització. InsertNet es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense preavís, i entraran en vigor des de la seva publicació al EbreActiu i s'aplicaran a tots els usuaris des d'aleshores. Per això, InsertNet recomana als Usuaris que vulguin entrar-hi i fer ús d'EbreaCtiu, que llegeixin detingudament el contingut d'aquest "Avís Legal" cada vegada que accedeixin. Els continguts d'EbreActiu, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen una oferta vinculant.
InsertNet i EbreActiu no són titulars dels altres llocs web de la Xarxa als que es pugui accedir des d'EbreActiu. Per tant, l'usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als respectius continguts i condicions d'ús. Tanmateix, s'autoritza a l'usuari a fer enllaços que portin al web ebreactiu.cat sempre que:

  1. Quedi constància de la identitat del seu propietari.
  2. L'enllaç únicament podrà vincular-se a alguna de les pàgines de ebreactiu.cat, sense reproducir-les de cap forma.
  3. No utilitzi el nom d'EbreActiu o qualsevol signe distintiu que pugui confondre la propietat del lloc web que estableixi l'enllaç.
  4. Les pàgines o llocs web de la Xarxa a través dels quals es realitzi l'enllaç no hauran d'atemptar la moral, l'ordre públic i els bons costums i hauran de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de les persones, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits a l'artícle 8 de la LSSICE.

InsertNet no es fa responsable sota cap concepte dels danys que pogueren ocasionar l'ús il·legal o indegut d'aquest lloc web. Al mateix temps, InsertNet queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es pogueren ocasionar com a conseqüència de l'accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis d'aquesta pàgina web facilitats per tercers.

InsertNet no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda al lloc web EbreActiu, que podrà actualitzar-se, modificar o eliminar sense previ avís. En tot cas, recordem a l'Usuari que no utilitzi la informació continguda al web EbreActiu amb finalitats particulars sense l'assessorament o supervisió d'un professional.

InsertNet es reserva el dret de modificar el present "Avís Legal", inclosa la seva política de privacitat, amb l'objectiu d'adaptar-se a les novetats legislatives o jurisprudencials, o per criteris empresarials.

V. Tractament de dades de caràcter personal
Al complimentar i acceptar els formularis d'aquest lloc web, que sol·liciten dades de caràcter personal, l'usuari estarà donant el seu consentiment a la inclusió de les seves dades a una base de dades d'usuaris. Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), sense perjudici de que pugui, en qualsevol moment, exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades.