TransTerraAlta, una ruta sorprenent

CAT | ES

Informació i avís legal

Aquest web (en endavant EbreActiu.cat) és propietat d'InsertNet Innova SL. Cif B43861046, Plaça Adolf Ventas, 5B, 43870 Amposta. Empresa inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al volum 2220, Foli 58,Full T34312, Inscripció 1ª.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest web segons allò que estableix la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.

L'accés a EbreActiu.cat és responsabilitat única dels usuaris.

Els drets de propietat intel.lectual sobre tota la informació escrita continguda en aquest web són titularitat d'EbreActiu.cat i dels autors dels articles que hi apareixen. Tots els nostres continguts, excepte les imatges, que poden tenir drets d'autor, es poden copiar (sense modificar), sempre que se'n citi la procedència. Els continguts d'aquest web es publiquen sota la llicència Creativecommons.

En cas que l'usuari proporcioni algun tipus d'informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.

Política de privadesa

Ebreactiu.cat compta amb la base de dades "dades_ebreactiu", inscrita a l'Agencia Española de Protección de Datos i només s'utilitzen per a les finalitats descrites i no es cedeixen ni tan sols parcialment a cap altra empresa externa al grup.

Política de cookies