Buda & Bike 2024, l’illa de Buda a cop de pedal. 13 i 14 de juliol, el 3, 4, 17, 18 i 31 d’agost i l’1 de setembre

CAT | ES


Política de cookies

POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el Reial Decret Llei 13/2012 i la seva afectació en l'article 22.2 de la Llei de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, aquest lloc web utilitza cookies de navegació (petits arxius que contenen una sèrie de caràcters que s'envien al seu navegador des del servidor d'un lloc web), pròpies i de tercers, amb la finalitat de recopilar informació d'entrada o identificació d'usuaris, reproducció i càrrega de formularis i / o complements de contingut; publicitàries; estadístiques, entre d'altres.

Aquesta política té com a finalitat informar de les diferents cookies que ebreactiu.cat recull, pròpies o de tercers, exemptes o no del deure d'informar i els diferents mitjans a través dels quals pugui rebutjar, permetre o bloquejar. En qualsevol cas, ebreactiu.cat l'informa que el rebuig, bloqueig o no permissivitat de cookies pot afectar la correcta navegació pels continguts reproduïts en aquest lloc web.

En cap cas les cookies utilitzades a ebreactiu.cat recopilen dades de caràcter personal dels usuaris que visitin aquest lloc web.

L'informació que ebreactiu.cat recopila amb cookies esón de dos tipus:

Cookies pròpies. Tenen com a finalitat recordar identificacions de registres, preferències d'eines a la utilització de continguts, interactuar amb els continguts, localització d'accés als continguts. Aquest tipus de cookies poden tenir caducitat variable: imminent, diària o un àmbit de temps major. A continuació es mostren les cookies pròpies que s'utilitzen en aquest lloc web:

Nom Cookie Finalitat
ebreactiu.cat volcookies Guarda l'acceptació de l'us de cookies en aquest web per a no sol·licitar-ho cadacop que s'accedeix des d'un mateix dispositiu i navegador.


Cookies de tercers estrictament no necessàries per a prestar serveis, com a publicitat de tercers; informació de resultats, hàbits de navegació; millora de rendiments. Aquest tipus de cookies es caracteritzen per obtenir informació amb les següents finalitats: gestionar els espais publicitaris; conèixer els hàbits de navegació, analitzar i mesurar resultats. Les cookies poden tenir caducitat variable: imminent, diària o un àmbit de temps major. A continuació es mostren les cookies de tercers que s'utilitzen en aquest lloc web:

Nom Cookie Finalitat Més informació
Google Analytics _ga
__atuvc
_dc
Recopila informació anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web amb la finalitat de generar dades estadístiques. Centre de privacitat de Google
Complement d'inhabilitació de Google Analytics
MS Internet Information
Server (IIS)
ASPSESSIONIDACTDTDRT Recopila informació anònima de la sessió de navegació de cada accés a ebreactiu.cat