Ara i tot l´any, compra producte de proximitat al Montsià

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#10/22/2021#) AND (caducitat>=#10/22/2021# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

Territori i Sostenibilitat inicia la redacció d'un Pla per regular la implantació de nous càmpings a Catalunya

Catalunya acull 351 càmpings amb 280.000 places d’allotjament i el sector ha evolucionat, oferint instal·lacions i serveis molt més sofisticats que dècades enrere

Etiquetes   turisme, catalunya

Publicat el18/9/2018

Territori i Sostenibilitat inicia la redacció d’un Pla per regular la implantació de nous càmpings a Catalunya | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... Càmping Ampolla Playa, al Delta de l'Ebre


La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya (CPTUC) va aprovar ahir iniciar la redacció d'un Pla director urbanístic (PDU) per regular les condicions d'implantació de nous càmpings a tot Catalunya i les ampliacions dels actuals.

Catalunya compta actualment amb 351 càmpings, que ofereixen més de 280.000 places d'allotjament. Són allotjaments residencials, atès que s'habiten de forma permanent o per un cert temps, pernoctacions incloses. Tot i que s'admeten diverses modalitats, moltes de les noves implantacions exhaureixen el 40% d'unitats d'acampada fixes que permet la llei. A aquest percentatge es poden sumar unitats mòbils i semimòbils, el que resulta en una infraestructura sovint molt diferent dels terrenys d'acampada amb tendes de fa dècades.

Així, els càmpings ofereixen instal·lacions i serveis cada cop més sofisticats que, sovint, els converteixen en ciutats de vacances. Les noves propostes de càmpings també creixen en superfície i, a vegades, poden comportar duplicar o triplicar la població dels municipis del seu entorn. Aquestes instal·lacions precisen xarxes de serveis i d'accessibilitat molt semblants a les d'un nucli urbà, com ara enllumenat, aigua corrent, clavegueram o camins interiors asfaltats. Aquest fet contradiu els usos permesos en sòl no urbanitzable, que és on se solen situar els càmpings, i s'apropa més a les característiques del sòl urbà.

A més, per la seva dimensió i ubicació, els actuals càmpings poden tenir un gran impacte paisatgístic. A hores d'ara, però, la legislació no especifica com cal ordenar aquesta activitat. No obstant, la demanda d'aquest tipus d'allotjament creix i el seu impacte econòmic també és innegable. El sector demanda, alhora, adaptar les seves instal·lacions a les darreres tendències per continuar satisfent els clients.


Adequació a la demanda i encaix territorial

És per aquests motius que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit engegar la redacció d'un PDU per donar resposta a aquestes necessitats. Els plans directors urbanístics són instruments de planejament de rang superior que poden abastar tants municipis com calgui; en aquest cas, tota Catalunya.

El PDU estudiarà, amb una visió estratègica i territorial, les característiques que hauran de tenir els espais per adequar-se a l'ús de càmping i buscarà els àmbits on és possible la transformació del sòl necessària. Igualment, valorarà quin tipus i dimensió de càmping requereix la classificació de sòl urbà i quins es poden mantenir en sòl no urbanitzable.

Els objectius concrets del PDU són:

  • Garantir un encaix territorial, urbanístic, ambiental i paisatgístic de les noves implantacions.
  • Establir les precaucions necessàries per mantenir el caràcter d'espais oberts de l'àmbit dels càmpings i del seu entorn.
  • Possibilitar els mecanismes perquè les instal·lacions existents assoleixin els objectius de qualitat.
  • Establir les determinacions necessàries per garantir el desenvolupament sostenible de l'activitat en el futur.

Durant la redacció i tramitació del PDU, se suspendrà l'atorgament de llicències per a noves implantacions de càmpings a tot Catalunya i per a les ampliacions de les activitats existents que proposin increments d'ocupació de nou sòl o de places de més del 50%.Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja, jardí vora mar