Sant Jaume d´Enveja, harmonia natural

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#10/22/2021#) AND (caducitat>=#10/22/2021# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

Nova categoria del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per als establiments de restauració

L’ecoetiqueta catalana promourà l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació i gestió de restaurants, bars amb restauració menor i restaurants-bar

Etiquetes   turisme, restauració, catalunya

Publicat el11/6/2020

Nova categoria del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per als establiments de restauració | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... El nou distintiu


La Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha definit una nova categoria de serveis dins del sistema del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, un sistema d'etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Aquesta nova categoria de serveis s'adreça als establiments de restauració, i vol promoure l'ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació i gestió d'aquests establiments.


Prevenció del malbaratament

Els criteris establerts es basen en els principis de l'economia circular, posant especial èmfasi en la prevenció del malbaratament alimentari i la gestió dels envasos i altres residus. A més se n'han incorporat d'altres relacionats amb la oferta alimentària, l'eficiència energètica, l'estalvi d'aigua i la mobilitat sostenible, entre d'altres.

Poden optar a obtenir el Distintiu els restaurants, els bars amb restauració menor i els restaurants-bar. S'exclouen de l'abast els bars sense servei de restauració, els càterings, els forns i pastisseries, els serveis de proveïment de menjar preparat per emportar, les gelateries, orxateries i altres comerços de venda al detall de productes alimentaris. Per obtenir-lo, els establiments de restauració indicats hauran de complir tots els criteris ambientals d'obligat compliment i assolir un mínim de punts opcionals, del total de criteris definits.


Des de 1994

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental funciona des de 1994. Inicialment certificava la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes però, a partir de 1998, es va ampliar el seu àmbit als serveis. D'aquesta manera, atorga, d’una banda, una informació millor i més fiable a les persones consumidores i usuàries i, d’altra banda, promociona el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes i de serveis que establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

Actualment existeixen 30 categories de productes i serveis relacionades amb el Distintiu i hi ha 199 organitzacions i 737 productes amb la certificació.


Per: Redacció