Camarles, lo balcó del Delta de l´Ebre

CAT | ES

La Generalitat no donarà enguany autoritzacions excepcionals per capturar ocells de cant

La decisió s’ha pres en base a l’inici d’un procediment d’infracció de la Unió Europea contra l’Estat espanyol per quatre expedients informatius sobre protecció d’aquestes aus silvestres . Territori i Sostenibilitat obrirà un període d’avaluació del sistema de regulació actualment vigent a Catalunya

Publicat el1/7/2016

La decisió s'ha pres en base a l'inici d'un procediment d'infracció de la Unió Europea contra l'Estat espanyol per quatre expedients informatius sobre protecció d'aquestes aus silvestres . Territori i Sostenibilitat obrirà un període d'avaluació del sistema de regulació actualment vigent a Catalunya.


El Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt que aquest any no expedirà cap autorització excepcional per capturar en viu exemplars d'ocells fringíl·lids, els que s'utilitzen habitualment en els concursos de cant i així ho ha notificat, mitjançant escrit, a les associacions d'ocellaires. En concret, la decisió afecta la captura de caderneres (Carduelis carduelis), passerells (Carduelis cannabina), pinsans (Fringilia coelebs) i verdums (Carduelis chloris), als que la normativa catalana permet la participació en certàmens. Ara s'obrirà un període d'avaluació del sistema de regulacióactualment vigent a Catalunya.

La decisió s'ha pres, com a mesura cautelar, en base a l'anunci de l'obertura d'un procediment d'infracció de la Comissió Europea contra l'Estat espanyol per quatre expedients informatius (EU PILOT) sobre protecció d'aus silvestres, des de l'any 2012 fins a inicis de 2016. La Comissió esgrimeix que els aclariments, respostes i explicacions argumentats no han permès constatar que es respecti el règim estricte i excepcional regulat a la Directiva Aus 2009/147/CE, que estableix que la captura al medi natural quedarà prohibida definitivament a partir del 2018. D'altra banda, la consulta efectuada als principals actors implicats ha posat de manifest que la regulació actual no dóna una resposta satisfactòria als dos objectius principals de la norma: el control efectiu per part de l'Administració i l'orientació de les captures cap a la cria en captivitat.


La Generalitat no donarà enguany autoritzacions   excepcionals   per   capturar  ocells de cant   | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre...Dificultats en els experiments de cria en captivitat

Per analitzar científicament la possibilitat de la cria en captivitat d'aquests ocells, l'any 2012, la Generalitat va iniciar un estudi sobre la tecnologia de la cria en captivitat per a les quatre espècies d'ocells fringíl·lids afectats, sota la direcció de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), i amb el suport de la Federació Catalana de Caça. Els treballs s'han realitzat a les instal·lacions del Centre de Fauna Salvatge de Vallcalent (Lleida) fins el 2015 a partir d'una setantena de parelles de les diferents espècies.

S'han avaluat diferents fases: la captura i adaptació a la captivitat dels exemplars fundadors de la població captiva, la cria en el seu sentit més ampli i l'ús d'exemplars nascuts en captivitat en els concursos tradicionals de cant. Els resultats provisionals no són positius ni satisfactoris, malgrat les expectatives i els esforços destinats per aconseguir una cria en captivitat viable i ajustada a la realitat social de l'activitat ocellaire. La realitat és que el col·lectiu dels ocellaires no està traient el rendiment inicialment esperat als exemplars capturats i que la cria és molt minsa.


Antecedents de suspensió d'autoritzacions

Anualment, d'acord amb el Decret que regula les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per al període 2014-2018, la Generalitat publica una resolució que fixa el número per a cadascuna de les quatre espècies que es poden capturar i el seu sexe. Durant els anys 2012 i 2013 tampoc es van donar aquestes autoritzacions excepcionals a l'espera de la resolució de l'EU PILOT obert per la Comissió Europea en el cas de Catalunya. Tenint en compte que l'inici d'un procediment d'infracció és un acte administratiu molt més greu i transcendent que un expedient informatiu EU PILOT i que el que s'ha anunciat afecta el conjunt de comunitats autònomes de l'estat espanyol, s'ha considerat justificat adoptar el mateix criteri cautelar que es va aplicar llavors.

Comentaris