SANT ROC 2022. L´Hospitalet de l´Infant, del 12 al 16 d´agost

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#8/12/2022#) AND (caducitat>=#8/12/2022# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

El Govern delimita l’entorn de protecció per a l’abric amb pintures rupestres de Cabrafeixet, al Perelló

L’abric, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, se situa sota el morral de Cabrafeixet, en el vessant oriental de la Serra del Boix, que forma part del Massís de Cardó

Etiquetes   natura entorn, serra cardo, patrimoni, el perello, baix ebre, terres ebre, pintures rupestres

Publicat el18/2/2020

El Govern delimita l’entorn de protecció per a l’abric amb pintures rupestres de Cabrafeixet, al Perelló | EbreActiu.cat, revista digital d’oci actiu | Terres de l’Ebre ... El morral de Cabrafeixet


El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat delimitar un entorn de protecció per a l'abric amb pintures rupestres Cabrafeixet, al Perelló, a la comarca del Baix Ebre. Aquest abric està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.

Amb aquesta delimitació de protecció es determinen els criteris bàsics que han de regir les intervencions en aquesta zona arqueològica, de manera que caldrà l'autorització prèvia del Departament de Cultura per a actuacions com les remocions i excavacions del terreny per a qualsevol tipus d'actuacions que afecti el subsòl, incloses activitats extractives, qualsevol activitat d'ordenació encaminada a potenciar la funció d'ús públic de l'àrea BCIN-zona arqueològica (tancament de protecció, adequació per a la visita, rètols de senyalització del bé, plantada i tala d'arbres, entre d'altres), l'arranjament dels camins o vials existents, així com l'obertura d'altres de nous, l'anivellament del terreny i reparcel·lacions de finques o qualsevol canvi d'ús de les finques afectades.

A més, també es prohibeixen les activitats esportives d'escalada, així com l'acampada i la realització de fogueres a les àrees de la zona arqueològica. Tampoc es podrà alterar l'espai si s'afecta el sentit ambiental i els valors paisatgístics de la zona arqueològica i el seu entorn de protecció, així com el suport geològic on es troben les pintures, sempre que no estiguin justificades per raons arqueològiques, i es prohibeix la instal·lació, en l'entorn de protecció, de noves infraestructures elèctriques i d'altres conduccions visibles que alterin greument la contemplació del jaciment.
Pintures d'estil naturalista o llevantí

L'abric de Cabra Feixet es localitza a l'oest del terme municipal del Perelló i a tocar del terme municipal de Tortosa, que a la vegada es troba dins l'àrea natural protegida del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000 Serres de Cardó – El Boix.

L'abric amb pintures se situa sota el morral de Cabrafeixet, en el vessant oriental de la Serra del Boix, que forma part del Massís de Cardó. Les pintures es localitzen, concretament, en el vessant dret del barranc de les Nines, que desemboca al Pla del Burgar o Burgans, i a uns 100 metres d'alçada des del nivell del barranc.

Les figures representades s'agrupen en tres zones i s'ha comptabilitzat un total de tretze representacions, encara que algunes no són clarament identificables. Malgrat que només s'han conservat aquestes tretze figures, sembla clar que algunes de les petites concavitats immediates a la que conté aquestes representacions també havien estat pintades, ja que es conserven restes de pintura que, per les seves proporcions, són impossibles d'identificar.

Les pintures d'aquest abric s'inclouen dins l'estil naturalista o llevantí. Destaquen les figures de cèrvids i caprins, així com la figura d'un gran arquer que sembla tenir relació amb els animals que té al seu costat. S'ha identificat també una figura humana d'estil semiesquemàtic.


Per: Redacció

Foto: El Perelló Turisme