Horta de Sant Joan, un paradís a la Terra Alta

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#8/12/2022#) AND (caducitat>=#8/12/2022# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

Un estudi indica que disminueix la mida del peix blau a Catalunya

Les causes principals d’aquest fenomen s’atribueixen a canvis ambientals desfavorables, a les temperatures, les pluges, el plàncton, així com una explotació pesquera alta

Etiquetes   producte proximitat, peix blau, terres ebre

Publicat el17/4/2019

Un estudi indica que disminueix la mida del peix blau a Catalunya | EbreActiu.cat, revista digital d’oci actiu | Terres de l’Ebre ... La població de sardina i seitó és cada vegada més jove i que hi ha peixos que es pescaran abans d'haver-se reproduït. (Pixabay)


Els resultats de l'estudi sobre l'estat del Peix Blau a la Mediterrània Nord-Occidental realitzat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC) indiquen que la mida del peix blau a Catalunya disminueix i pot tenir conseqüències en la reproducció i el creixement d'aquestes espècies.

Es tracta de les primeres indicacions sobre la situació de la població del peix blau a Catalunya, obtingudes a partir d'un estudi encarregat per la Comissió Europea, en el marc de les actuacions impulsades des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims dins el Pla de Competitivitat del Peix blau a Catalunya, que es va presentar el 2016 com a conseqüència de la preocupació del sector de l'estat dels recursos i la tendència que els darrers anys tenien en les captures del peix blau.

Els resultats també assenyalen que la població de sardina i seitó és cada vegada més jove i que hi ha peixos que es pescaran abans d'haver-se reproduït per primera cop. Aquest fet tindrà com a conseqüència la disminució de la capacitat reproductiva de la població.

Les causes principals d'aquest fenomen s'atribueixen a canvis ambientals desfavorables, a les temperatures, les pluges, el plàncton, així com una explotació pesquera alta. D'altra banda, l'estudi assenyala com a possibles solucions la posada en pràctica de polítiques de mitigació del canvi climàtic i una gestió adaptativa en funció de l'estat del recurs.

Aquest estudi ha tingut tres objectius específics: la revisió de la informació biològica disponible per a les dues espècies principals, sardina i seitó; la revisió de la informació ecològica i pesquera, i el plantejament de propostes de gestió alternatives de la pesca.

Pel que fa al mètode de realització, els resultats s'han obtingut a partir de la recollida d'informació biològica clau, la distribució i connectivitat que s'obté de l'anàlisi genòmica dels individus capturats, l'estudi de la seva reproducció i el creixement i la condició i el contingut energètics.

L'estudi es va presentar en el marc d'una jornada que va tenir lloc la passada setmana passada a l'Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC), presidida pel director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, i pel director de l'Institut de Ciències del Mar (ICM/CSIC), Josep Lluís Pelegrí.Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja, jardí vora mar