TransTerraAlta, una ruta sorprenent

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#11/30/2021#) AND (caducitat>=#11/30/2021# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

Es posa en marxa l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030

El projecte inclou les prioritats en matèria de conservació de la natura fins al 2030, amb 85 línies d’actuació emmarcades en 6 àmbits

Etiquetes   natura, entorn

Publicat el30/11/2018

Es posa en marxa l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre...Els Tacons, espectaculars formacions rocoses de camí a l’Airosa, als Ports


El Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, un projecte que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat aquest dimarts, 27 de novembre, davant de més d'un centenar de particulars i membres d'entitats implicades en la seva elaboració. Nacions Unides ha donat el seu suport i reconeixement explícit a l'Estratègia.

L'aprovació del Govern de l'Estratègia el passat 17 de juliol, suposa la culminació d'un procés iniciat el 1997 amb una resolució del Parlament de Catalunya que instava la Generalitat a elaborar una estratègia de conservació de patrimoni natural i biodiversitat. Entitats i particulars van participar en el procés participatiu exhaustiu organitzat des del novembre de 2016 i fins al setembre de 2017 per recollir aportacions, telemàticament i mitjançant debats.

El procés va permetre enriquir la proposta inicial, amb trobades informatives, sessions de debat obertes i reunions amb representants del sector agrari i forestal. En total, es van rebre 707 aportacions, un 75% de les quals s'hi van incorporar. Hi van participar més d'un centenar d'associacions, entitats ambientals, ajuntaments, consells comarcals, consorcis, federacions, universitats, col·legis professionals i institucions. També hi van participar de tots els Departaments de la Generalitat i, especialment, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb qui es va establir un marc de treball específic atesa la importància del sector primari en relació amb les polítiques de conservació de la natura.

Entre les peticions rebudes, es va demanar afegir indicadors, prioritzar i programar accions, donar més rellevància a la importància del sector agrari i pesquer en l'assoliment dels objectius, i més visibilitat al canvi climàtic com a condicionant, incloure la biodiversitat com a part del patrimoni natural i considerar l'ús eficient dels recursos naturals com a part de la conservació del patrimoni natural. També no limitar els objectius estratègics només a espais naturals protegits i preveure la valoració dels costos i beneficis econòmics de la conservació.


Definir un pla de treball quadriennal

L'estratègia de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya s'estructura en 85 línies d'actuació per complir 30 objectius operatius emmarcats en 16 objectius estratègics i 6 àmbits.

S'establirà un pla de treball quadriennal amb una programació d'actuacions i assignació de pressupost anual. Una Comissió de Seguiment de l'estratègia, formada per 25 representants d'administracions, entitats i institucions, farà un seguiment anual en base al sistema d'indicadors que preveu la pròpia estratègia. I participarà en la programació de les actuacions necessàries per al compliment dels objectius de l'Estratègia, en funció dels resultats dels indicadors de seguiment i la disponibilitat de recursos.

Amb l'Estratègia, Catalunya dona compliment als acords internacionals vigents que recullen la necessitat d'elaborar estratègies de conservació de la biodiversitat, així com a l'Estratègia de la Unió Europea sobre Biodiversitat 2020, que recomana integrar la biodiversitat a polítiques com l'agrícola, la forestal i la pesquera.


Frenar la pèrdua de biodiversitat

L'objectiu és actuar davant la pèrdua de biodiversitat a Catalunya, contribuint alhora als esforços que s'estan realitzant a nivell global. Les darreres dades proporcionades pel Conveni de Diversitat Biològica de les Nacions Unides indiquen que actualment unes 34.000 espècies de plantes i 5.200 espècies d'animals de tot el món estan a punt d'extingir-se. A Europa, el 42% de les espècies de mamífers, el 15% dels ocells i el 45% dels rèptils i les papallones estan amenaçats.

Catalunya no és una excepció. Segons l'indicador Living Planet Index, adaptat al nostre país, en el període 2002-2016 han disminuït un 22% el conjunt de les poblacions de 258 espècies analitzades, que inclouen papallones, ocells, mamífers, rèptils i amfibis.


Es posa en marxa l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre...