Senda. Un món d´aventures i activitats al Matarranya al teu abast

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#10/22/2021#) AND (caducitat>=#10/22/2021# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

Es crea l'Agència de la Natura de Catalunya

L’objectiu d’aquesta agència és protegir, planificar, restaurar, millorar i estudiar el medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com en el marí

Etiquetes   natura, catalunya

Publicat el19/6/2020

Es crea l’Agència de la Natura de Catalunya | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... L’auró tenyeix de groc la tardor al Parc Natural dels Ports


El Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana la Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya. L'objectiu d'aquesta agència és protegir, planificar, restaurar, millorar i estudiar el medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com en el marí.

La finalitat és preservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat i garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

L'Agència de la Natura de Catalunya tindrà personalitat jurídica pròpia i s'adscriurà al departament competent en matèria de medi ambient. L'agència promourà la participació de les administracions públiques, les entitats locals i les privades sense ànim de lucre i els consorcis en la gestió del patrimoni natural i treballarà d'acord amb un contracte programa aprovat cada sis anys i amb objectius biennals.


Per: Redacció

Foto: EbreActiu