Trans Garrotxa, la ruta dels volcans. El paradís de la btt

CAT | ES

Comença la prohibició de fer foc al bosc

Si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal, cal demanar autorització al Departament d’Agricultura

Etiquetes   Natura patrimoni

Publicat el20/3/2018

Comença la prohibició de fer foc al bosc | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre...


Des del passat 15 de març i fins el 15 d'octubre queda prohibit encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició té com a objectiu prevenir els incendis forestals i estableix que no es pot encendre foc, sigui quina en sigui la finalitat, en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

No es poden cremar, per tant, restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.


profisio - fisioteràpia esportiva i per a la salut - Amposta - Joan Lluís Fernàndez (col·legiat 10289)