Parc Esportiu Vies Altes. Porrera

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#10/22/2021#) AND (caducitat>=#10/22/2021# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

Actualitzat l'apartat web d'Espècies exòtiques invasores

El passat 25 de juliol es va actualitzar la relació d’espècies incloses en el Reglament europeu amb la incorporació de 17 espècies noves, com l’ailant i el peix sol, entre d’altres

Etiquetes   natura, espècies invasores, catalunya

Publicat el29/8/2019

Actualitzat l’apartat web d’Espècies exòtiques invasores | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... L’ailant és una de les espècies exòtiques invasores que s’han incorporat al catàleg


Les espècies exòtiques invasores (EEI) són una de les principals causes de pèrdua de la biodiversitat. Catalunya, degut a la seva localització, població i diversitat d'hàbitats i activitats és un dels territoris en el qual aquesta problemàtica és més acusada. Cal considerar que no totes les espècies invasores estan incloses a la legislació (catalogades) i que en aquesta figuren espècies que no poden ser considerades com a invasores a Catalunya.

La normativa específica sobre les espècies exòtiques invasores son, a nivell estatal, el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i, a nivell europeu, el Reglament (UE) 1143 /2014, de 22 d'octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores. Aquestes normes s'apliquen a un llistat d'espècies considerades com a invasores que es van modificant.

Actualment a Catalunya, segons el Projecte Exocat, hi ha citades un total de 1.235 espècies exòtiques. D'aquestes, un total de 177 (el 14%) tenen un comportament invasor que provoca impactes considerables en els ecosistemes naturals, a d'altres espècies o a les activitats humanes i econòmiques. Les espècies exòtiques invasores (EEI) són una de les principals causes de pèrdua de la biodiversitat. Catalunya, degut a la seva localització, població i diversitat d'hàbitats i activitats és un dels territoris en el qual aquesta problemàtica és més acusada.


Xarxa d’alerta

La xarxa d'alerta d'EEI és un mecanisme de detecció ràpida d'espècies exòtiques a Catalunya, especialment de les espècies exòtiques invasores.

L'increment del transport de mercaderies i persones per tot el món ha fet que s'incrementi l'arribada d'espècies exòtiques, de forma involuntària o intencionada. Un cop implantades, les espècies exòtiques invasores són molt difícils de controlar. Per això, i en el marc de la legislació vigent, és molt important i fonamental disposar d'una xarxa d'alerta, que avisi quan es detectin aquestes espècies en el medi natural i poder establir respostes urgents i actuacions d'erradicació i control.

L'objectiu d'aquesta xarxa d'alerta d'EEI és disposar d'entitats o persones per tot el territori que informin de l'aparició de noves espècies exòtiques a Catalunya o que es detectin en llocs on no es tenia constància. Es important que els col·laboradors consultin la distribució de les espècies a l'Exocat, per tenir una idea del coneixement de la distribució de les espècies.

La xarxa d'alerta està formada per entitats o persones col·laboradores que vulguin subministrar informació sobre les espècies exòtiques invasores. Així mateix, es disposa d'una sèrie de col·laboradors de referència, lligats al món tècnic i centres d'investigació, en els diferents grups taxonòmics, per a la validació de la informació i suport a la xarxa.

Si qualsevol persona detecta una espècie exòtica invasora per primer cop és molt important que ho posi en coneixement de la xarxa d'alerta.

Per formar part de la xarxa d'alerta d'EEI a Catalunya, en l'àmbit d'entitat o a títol personal, s’ha d’enviar la informació al correu electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat: especiesinvasores.tes@gencat.cat

En el primer missatge cal indicar nom, contacte, àrea de residència, manifestar la voluntat de col·laborar en la xarxa d'alerta, si es pertany a alguna organització o centre d'investigació –no obligatori- i el nivell d'expertesa. També es pot col·laborar com a entitat.


Llistat d’espècies exòtiques
Ara i tot l’any, compra producte de proximitat al Montsià

Foto: Territori i Sostenibilitat