Venda online productes de la Terra

CAT | ES


S'aprova el Projecte de decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada

El Catàleg recull inicialment un total de 384 espècies que es troben en perill d’extinció, vulnerables o extintes com a reproductores a Catalunya

Etiquetes   natura, especies protegides, fauna, catalunya

Publicat el21/9/2022

S’aprova el Projecte de decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada | EbreActiu.cat, revista digital d’oci actiu | Terres de l’Ebre ... Exemplar de voltor comú (Gyps fulvus)


El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts el Projecte de decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i d'altres aspectes relatius a la fauna salvatge autòctona protegida. Aquest decret inclou aquelles espècies i subespècies de la fauna salvatge autòctona protegida que es troben amenaçades i a les quals cal atribuir un grau de protecció superior.

Les espècies i subespècies incloses es classifiquen en les categories “en perill d'extinció”, “vulnerables” o “extintes com a reproductores a Catalunya”, segons el seu estat de conservació i grau d'amenaça. El Decret estableix la naturalesa, el contingut i l'estructura del Catàleg i el procediment de modificació de la relació d'espècies catalogades mitjançant la catalogació, la descatalogació o el canvi de categoria d'una espècie o subespècie quan hi hagi informació científica o tècnica que així ho aconselli. El Catàleg recull inicialment 384 espècies de fauna salvatge autòctona amenaçada.

A través del Decret, també es determina la necessitat d'aprovar plans de recuperació i plans de conservació per a les espècies incloses en el Catàleg i es fixa el seu contingut i el procediment per a la seva aprovació.

Finalment, el Decret regula el procediment administratiu per a la reintroducció de les espècies extintes incloses en el Catàleg, les reintroduccions locals i el reforçament poblacional.

Per a la determinació de les espècies que s'inclouen en el Catàleg, s'han considerat els diferents atles de fauna amenaçada, les llistes vermelles estatals i els informes d'institucions, entitats científiques i especialistes en la matèria que han permès conèixer també les espècies de fauna autòctona que actualment requereixen mesures urgents de conservació.


Per: Redacció

Foto: Gencat