Eports Ample de Banda i Internet

CAT | ES


El Parc Natural dels Ports atorga més de 181.000 euros en ajuts per promoure els valors naturals i culturals del seu àmbit

Dins de la convocatòria de subvencions del Departament de Territori i Sostenibilitat per al 2020, han beneficiat a 13 organismes, entitats i particulars. La injecció ha permès finançar accions d’integració paisatgística d’edificacions, reconstrucció de marges de pedra seca, recuperació d’hàbitats per a la fauna salvatge, elaboració de materials de difusió i d’educació ambiental, i millores en equipaments d’ús públic i de recepció de visitants

Etiquetes   parc natural ports, terres ebre

Publicat el7/10/2020

El Parc Natural dels Ports atorga més de 181.000 euros en ajuts per promoure els valors naturals i culturals del seu àmbit | EbreActiu.cat, revista digital d’oci actiu | Terres de l’Ebre ... Les rases de Maraco


El Parc Natural dels Ports ha atorgat més de 181.000 euros en ajuts per promoure la conservació dels valors culturals i naturals d'aquest espai natural protegit. Dins de la convocatòria 2020 de subvencions als espais naturals de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat, aquests ajuts s'emmarquen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 que enguany ha destinat un total de 2,9 milions al conjunt d'espais naturals de protecció especial de Catalunya.

La injecció ha permès finançar 13 actuacions promogudes per ens locals, propietaris i entitats del territori de l'àmbit del parc natural, d'un total de 19 sol·licituds rebudes. Concretament, les subvencions han recaigut en 6 ajuntaments, 5 persones físiques i 2 empreses. De l'import total atorgat, s'han destinat 130.000 euros a ens locals, 39.000 euros a persones físiques i 12.000 euros a empreses.

De les sis sol·licituds no ateses, tres han presentat renúncia i tres no s'han pogut atorgar per manca de pressupost. Inicialment, el crèdit disponible per aquesta convocatòria era de 125.000 euros. Tanmateix, amb la revisió de les sol·licituds rebudes en el conjunt dels espais naturals, i atenent a l'import total sol·licitat en aquest parc, la partida inicial s'ha incrementat en més de 56.000 euros, la qual cosa ha permès atendre un nombre considerablement més elevat de sol·licituds.

La tipologia d'actuacions subvencionades és molt diversa, des de millores per a la integració paisatgística d'edificacions, reconstrucció de marges de pedra seca, recuperació d'hàbitats per a la fauna salvatge, elaboració de materials de difusió i d'educació ambiental, o millores en equipaments d'ús públic i de recepció de visitants.

S'hi poden acollir entitats locals, propietaris i entitats amb i sense finalitat de lucre que desenvolupen la seva activitat al parc natural o a la seva àrea d'influència. S'adreça bàsicament a projectes de tres àmbits: actuacions de condicionament, restauració, millora del patrimoni i dels valors naturals; actuacions d'inversió en infraestructures i usos públics, i actuacions relacionades amb l'educació i divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial.

Enguany, a conseqüència de la COVID-19, el termini d'execució s'ha prorrogat automàticament un mes, fins a final d'octubre. Així mateix, els sol·licitants que ho necessitin de forma justificada, poden demanar una pròrroga fins a final d'any.


Per: Redacció

Foto: EbreActiu