Camí Ignasià. Nou camí en btt. Loyola - Manresa

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#8/13/2022#) AND (caducitat>=#8/13/2022# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

La falta de precipitacions al Baix Ebre i Montsià fa preveure una mala collita d'olives per tercer any consecutiu

Unió de Pagesos alerta que l’anòmala precipitació acumulada al Baix Ebre i Montsià comportarà greus pèrdues, per tercera campanya consecutiva, al conreu de l’olivera

Etiquetes   natura patrimoni, producte proximitat, baix ebre, montsia, oli oliva

Publicat el10/7/2018

La falta de precipitacions al Baix Ebre i Montsià fa preveure una mala collita d’olives per tercer any consecutiu | EbreActiu.cat, revista digital d’oci actiu | Terres de l’Ebre ... Finca d'oliveres al terme de Freginals (Montsià)


Unió de Pagesos alerta que la majoria de mesos del 2018 les precipitacions a les zones productores d'oliva del Baix Ebre i Montsià estan molt per sota de la seva mitjana climàtica (tal com indiquen els mapes del Servei Meteorològic de Catalunya adjunts), només al febrer i al juny va haver-hi precipitacions iguals o entre un 10% i un 20% superiors a la mitjana climàtica. La pluja en aquestes zones està tenint un comportament invers al conjunt de Catalunya, la qual aquest 2018 està acumulant una pluviometria superior a la mitjana dels darrers anys.

Així les coses, fan preveure que el sector de l'olivera podria caure en una situació de danys per sequera al Baix Ebre i al Montsià la pròxima campanya i acumular una tercera temporada de pèrdues superiors al 30% de la producció mitjana en els darrers tres o cinc anys, tal com marquen les directives europees sobre l'articulació d'ajuts d'Estat.

La campanya passada, 2016/2017, Unió de Pagesos ja va estimar unes pèrdues de producció del 60% en aquestes dues comarques, fet que van representar unes pèrdues econòmiques de 21 milions d'euros. La campanya actual, 2017/2018, Unió de Pagesos va estimar unes pèrdues del 50% de la producció al Baix Ebre i del 31% al Montsià, de mitjana. Tot i que, a l'àmbit local, els municipis del Montsià de la Galera, el Mas de Barberans i Santa Bàrbara van tenir unes pèrdues entre el 40 i el 50% i, al Baix Ebre, els municipis de l'Ampolla i Camarles van tenir unes pèrdues superiors al 60%.

Davant el fet que la situació de sequera en aquestes dues comarques persisteix, Unió de Pagesos demana a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura del Baix Ebre i Montsià que continuï fent un acurat seguiment de la producció d'olives per la propera campanya, per tal que, com a mínim, s'asseguri una justa fiscalitat a la pagesia d'aquestes dues comarques. Els productors d'olives del Baix Ebre i Montsià han tributat en la declaració de la renda 2017 la meitat del que ho haurien fet si no s'haguessin comunicat danys climàtics per sequera, comunicació a la qual va contribuir el sindicat.

Amb vista a la futura campanya, la valoració dels danys al conreu de l'olivera a les dues comarques serà més important perquè l'Administració podria considerar que han patit fenòmens climàtics adversos, que poden assimilar-se a desastres naturals, cosa que permetria articular ajuts d'Estat: ajuts directes basats en les pèrdues de cada pagès, préstecs bonificats en els interessos i amb amortitzacions de capital a càrrec de l'Administració, exempcions fiscals en l'IBI de rústica i reduccions en les cotitzacions de la seguretat social.


Modificar el sistema actual d'assegurances de l'olivera

D'altra banda, Unió de Pagesos, també alerta de la urgència de modificar l'actual assegurança de l'olivera perquè sigui una eina útil. Des de fa tres anys que l'assegurança va passar de ser contractada anualment a biennalment i, tot i que es pot finançar a través de SAECA, ha esdevingut una assegurança cara per al pagès i amb un nivell de cobertura insuficient en cas de dany per sequera.

L'Informe de Contractació de l'Assegurança Agrària de desembre de 2017 del Ministeri, confirma un retrocés en l'ús d'aquesta assegurança, especialment a Catalunya, on la producció assegurada és inferior al 3% de la producció total. Unió de Pagesos continuarà defensant en la Comissió Territorial d'Assegurances de Catalunya i davant les reunions amb ENESA i Agroseguro que cal un canvi de model que permeti que l'assegurança sigui una eina útil per a l'oleïcultor, entenem que aquesta és també la manera que l'assegurança sigui sostenible.

Les comarques de la província de Tarragona produeixen més del 60% de la collita d'olives de Catalunya, i d'aquestes, el Baix Ebre i Montsià produeixen un 40% de la collita d'olives de la província de Tarragona, essent doncs, les principals comarques productores d'olives de Catalunya.