Roquetes.  Muntanya, ciència i tradició

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#5/29/2022#) AND (caducitat>=#5/29/2022# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

El Govern delimita l'entorn de protecció de l'abric amb pintures rupestres de Cova del Taller, a Tivissa

Les pintures d’aquest abric s’inclouen dins l’estil naturalista o llevantí clàssic. Hi destaca un gran cérvol, el més gran documentat fins ara a Catalunya

Etiquetes   natura entorn, pintures rupestres, tivissa, ribera ebre, terres ebre

Publicat el26/2/2020

El Govern delimita l’entorn de protecció de l’abric amb pintures rupestres de Cova del Taller, a Tivissa | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... La Cova del Taller es troba a la vessant SE de la Serra de la Mar, al terme de Tivissa


El Govern de la Generalitat ha aprovat delimitar l'entorn de protecció de l'abric amb pintures rupestres anomenat Cova del Taller, a Tivissa (Ribera d'Ebre). Amb aquest acord de delimitació, es protegeix l'entorn ambiental pròxim a l'abric amb pintures rupestres al municipi de Tivissa, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i inscrit a la Llista de Patrimoni Mundial per la UNESCO. Les pintures d'aquest abric s'inclouen dins l'estil naturalista o llevantí clàssic. Hi destaca un gran cérvol, el més gran documentat fins ara a Catalunya.

L'any 1998, per a l'elaboració de l'expedient presentat a la UNESCO, només es va incloure la coordenada geogràfica de l'abric, protegint d'aquesta manera només les pintures. No obstant això, en els darrers anys, s'han establert nous criteris que determinen que l'art rupestre és inseparable del seu entorn paisatgístic i que un abric amb pintures rupestres s'ha de protegir dins del paisatge natural en el qual s'integra. Per aquesta raó, el Comitè de Patrimoni Mundial va sol·licitar l'anomenat Inventari Retrospectiu, en el qual es demanava una ampliació de la documentació disponible, fent especial èmfasi a disposar d'un major precisió dels abrics i coves, així com l'establiment d'un entorn de protecció, que permetés una millor salvaguarda del bé i del seu entorn.

Des del Servei d'Arqueologia i Paleontologia i dins del Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya, es va posar en marxa el projecte per delimitar els entorns de protecció dels jaciments amb art rupestre inclosos en la Llista de Patrimoni Mundial. Aquesta tasca implica una definició teòrica i metodològica dels criteris utilitzats per establir els entorns de protecció; un treball de camp per revisar i actualitzar les dades, i finalment, atorgar validesa legal a aquests entorns mitjançant la seva declaració.Hostal-Restaurant Ca L’Àngels


Per tant, l'entorn es presenta com el millor instrument per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles, per tal d'evitar que l'alteració d'aquest entorn, entès com l'espai que dona suport ambiental al bé, pugui afectar els valors, la contemplació o l'estudi de les pintures. Per això, entre d'altres aspectes, cal que en aquest àmbit es vetlli per la visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur. Es pretén assolir l'equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de protecció al voltant del bé que en garanteixi suficientment la preservació, i la voluntat de no afectar més espais dels estrictament necessaris. Es publiquen també, els criteris bàsics, que amb caràcter específic, han de regir les intervencions a la zona arqueològica declarada BCIN, destacant la prohibició d'algunes activitats que poden malmetre el bé, i per tant, la protecció total d'aquest excepcional patrimoni.


Per: Redacció

Foto: EbreActiu