Horta de Sant Joan, un paradís a la Terra Alta

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#1/28/2022#) AND (caducitat>=#1/28/2022# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

La Generalitat vol actuar d'emergència sobre el litoral del delta de l'Ebre

L’Estat li denega la capacitat d’actuar d’emergència en aquesta zona, explicitant que es tracta d’una competència exclusivament estatal

Etiquetes   natura entorn, litoral, temporal, delta ebre

Publicat el8/1/2021

La Generalitat vol actuar d’emergència sobre el litoral del delta de l’Ebre | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... El Trabucador ha estat una de les zones més afectades pels temporals 


El Departament de Territori i Sostenibilitat ha traslladat al Ministeri de Transició Ecològica la seva disponibilitat immediata per participar en les tasques de reforçament del litoral i reparació dels efectes de les llevantades del passat mes de novembre al delta de l'Ebre, que van provocar greus danys a l'Illa de Buda i la barra del Trabucador i el retrocés de la sorra a la zona de la Marquesa, de la Balsa i de l'Arenal. L'Estat, però, ha denegat al Govern català la capacitat d'actuar d'emergència en aquesta zona, explicitant que es tracta d'una competència exclusivament estatal.

El Departament va fer arribar al Ministeri la proposta d'actuació d'emergència en el front litoral del delta davant les tempestes marines presentada per la Taula de Consens del Delta de l'Ebre, que inclou els 7 municipis de la zona i les dues comunitats de regants, es va oferir a col·laborar en el finançament i l'execució i va sol·licitar la declaració de l'emergència de les actuacions per part del Ministeri per tal de poder actuar immediatament.

La resposta del Ministeri ha estat que la Generalitat no està autoritzada a actuar en emergència sobre el domini marítimterrestre ni a actuar sobre l'àmbit de protecció del litoral i que les actuacions en emergència només les pot declarar i executar el Ministeri.

L'Estat només obre la possibilitat que la Generalitat, d'acord amb les seves competències en matèria de conservació del patrimoni natural, pugui implementar actuacions de defensa i protecció dels hàbitats i espècies d'interès comunitari presents al delta de l'Ebre mitjançant actuacions diferents a les de regeneració del litoral i tramitant els corresponents projectes davant del Ministeri, que és el titular del domini públic.

Igualment, el Ministeri de Transició Ecològica considera, en una carta de resposta a la petició catalana, que “no ha deixat d'atendre, amb les corresponents obres d'emergència, els danys i desperfectes que ha patit la costa del Delta”, i es troba encara analitzant les actuacions per reparar les conseqüències del temporal de finals de novembre. Pel que fa a actuacions a llarg termini per incrementar la protecció de tot el Delta, es remet a la propera aprovació d'un Pla de protecció del litoral del delta de l'Ebre, que contindrà les obres d'interès general que el Ministeri consideri adients.

Davant d'aquest posicionament, el Departament ha sol·licitat un dictamen jurídic per analitzar si l'escrit del Ministeri s'adequa al Reial decret 1404/2007 sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat en matèria de gestió del litoral. Especialment, en tot allò que preveu de participació de la Generalitat a les funcions de planificació i programació de les obres d'interès general i la possible execució d'aquestes per part del Govern català en el marc d'un conveni subscrit amb l'administració general de l'Estat. També ha demanat que s'analitzi en quins termes la Generalitat, en el desenvolupament de les seves competències ambientals, pot actuar per protegir i restaurar la costa dels embats marins i si podria fer-ho en règim d'emergència.


Font: Redacció

Foto: EbreActiu