Lo Sirgador, llagut turístic. Activitats al riu Ebre i a la Via Verda

CAT | ES


Falset aprova un catàleg de masos d'interès

L’inventari recull 52 construccions. Més d’una tercera part dels masos inventariats no estan directament vinculats a explotacions agropecuàries avui dia actives

Etiquetes   natura patrimoni, falset, priorat

Publicat el12/7/2018

Falset aprova un catàleg de masos d’interès | EbreActiu.cat, revista digital d’oci actiu | Terres de l’Ebre ... 


L'Ajuntament de Falset ha ratificat el “Pla especial de masies”, un catàleg dels masos d'interès que hi ha en el terme municipal. Aquest inventari en recull un total de 52 i, entre els criteris de selecció, en figuren, entre d'altres: la significació arquitectònica del conjunt, la seva contribució al manteniment de l'activitat agrària i l'equilibri en el terme municipal.

El catàleg ara aprovat és, de fet, és l'actualització del Catàleg de Masos del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Falset, aprovat l'any 2008. Segons consta en la declaració de principis del propi document, “l'inventari de masos no té només l'objectiu de disposar d'un catàleg d'aquestes construccions d'interès, sinó que ha de constituir una eina de suport important per a la seva recuperació i/o valorització en el marc de l'ordenació del conjunt del municipi o de la simple recuperació del patrimoni”.

En aquest sentit, el pla constata que la filosofia dels POUM “és l'ordenació del conjunt del terme municipal i no únicament del nucli de població”. És en aquest context que la catalogació dels masos i les activitats que s'hi troben vinculades constitueixen un element de singular importància en un municipi d'origen i base agrària com és Falset.

El document és també una aproximació a la realitat i tipologia dels masos al terme municipal, amb la qual cosa es conclou que “bona part dels masos tendeixen a concentrar-se a la plana agrícola que hi ha al nord del nucli, és a dir, a les partides dels Baboixos, els Cucullars, les Parellades, les Sorts i la Costeta Blanca”, on s'hi concentren més del 50% dels masos, a menys de 2 km del nucli urbà. D'acord amb aquesta distribució sobre el municipi, gairebé tots els masos s'emplacen en cotes entre els 250 i els 400 m d'altitud.

Més d'una tercera part dels masos inventariats (fins a 13) no estan directament vinculats a explotacions agropecuàries avui dia actives. La majoria tenen com a ús principal el de segona residència, generalment durant els caps de setmana i els períodes de vacances. Només dos dels masos es dediquen a usos turístics. Més de la meitat dels masos inclosos en aquest catàleg (62%) es troben relativament en bones condicions.

Quatre dels masos catalogats han estat declarats, pel seu valor patrimonial, històric o arquitectònic, “Bé Cultural d'Interès Local” (BCIL). Són els masos del Siurana, de l'Anguera-Forteza, del Pujades i del Trucafort. El mas de l'Anguera, a més, compta amb un aqüeducte també catalogat com a BCIL. En relació amb el patrimoni, l'estudi també esmenta aquells masos que inclouen algun arbres singulars, com són el lledoner del mas del Compte Pi, la magnòlia del mas de l'Escoda i el cedre del mas del Camalda. No és aquest l'únic patrimoni que acull el conjunt inventariat de masos. Alguns d'aquests masos, com el del Siurana o de l'Escoda allotgen jaciments arqueològics amb restes del Neolític (-5500 a -2000 anys).


Si esteu interessats a consultar el document, podeu fer-ho en aquest link.

comparteix-ho