Buda & Bike 2024, l’illa de Buda a cop de pedal. 13 i 14 de juliol, el 3, 4, 17, 18 i 31 d’agost i l’1 de setembre

CAT | ES


La Direcció General de Turisme expedirà carnets nous per identificar els guies de turisme habilitats per la Generalitat

El carnet serà en format digital i també en paper de manera que permetrà identificar la persona com a guia oficial habilitat

Etiquetes   turisme, catalunya, terres ebre, priorat

Publicat el19/2/2021

La Direcció General de Turisme expedirà carnets nous per identificar els guies de turisme habilitats per la Generalitat | EbreActiu.cat, revista digital d’oci actiu | Terres de l’Ebre ... El nou carnet posarà en valor la tasca dels guies turístics


El Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Turisme (DGT), expedirà uns nous carnets oficials que permetin identificar amb claredat els guies de turisme habilitats per la Generalitat de Catalunya. Amb l'entrada en vigor de l'administració electrònica, la Direcció General de Turisme, en consens amb les dues associacions de guies de turisme de Catalunya (Associació de Guies de Turisme de Catalunya-AGUICAT i l'Associació Professional de Guies Turístics de Catalunya-APIT), ha acordat la creació d'un model mixt, en format digital però també en paper, per afavorir la visibilització dels guies oficials.

La iniciativa permetrà fer una identificació més acurada dels professionals que compten amb l'habilitació de guia i evitar possibles fraus i casos de suplantació. El director general de Turisme, Octavi Bono, assegura que “seguim treballant per un model turístic que garanteixi la qualitat de manera constant i revisada en benefici del consumidor”. En aquest sentit, ha destacat Octavi Bono, “el nou carnet posarà en valor la tasca dels nostres guies, una tasca que millora el servei ofert al turista, que li aporta més garanties i que permet dotar les experiències turístiques de més valor afegit”.

El carnet serveix per acreditar-se com a guia oficial i inclou nom, cognoms, DNI, número d’inscripció al registre de la Generalitat i els dos idiomes principals que parla el o la professional. Bono ha afegit que “hem desenvolupat aquest carnet des del convenciment que els guies de turisme són una col·lectiu important en el conjunt del sistema turístic català i que cal defensar l'aportació de valor que hi fan”.


Qualitat i valor afegit

A Catalunya, l'activitat de guia de turisme és de lliure prestació en compliment de la directiva de serveis de la Unió Europea. Amb l'objectiu de preservar i difondre la cultura i el patrimoni català, la Generalitat de Catalunya va aconseguir que per desenvolupar l'activitat de guia de turisme a l'interior dels monuments declarats Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i dels museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya s'havia de disposar de l'habilitació corresponent, atorgada o reconeguda per l'Administració de la Generalitat.

Segons el director general de Turisme “la cultura és un actiu que cal protegir i reservant el guiatge als guies oficials habilitats garantim una difusió al nivell del seu valor. Tal i com ens marca el Pla estratègic de Turisme de Catalunya, cal oferir als clients experiències turístiques excepcionals i, en el cas de museus i espais patrimonials d'alt valor, aquestes són bàsiques per a la seva competitivitat.”

La normativa turística catalana preveu sancions per aquelles persones que no tenen carnet oficial i porten grups a l'interior de museus i monuments. Així mateix, la falsificació de carnets és un delicte penal.


Decret recent

Fa poc menys d'un any, el Govern de la Generalitat va aprovar un nou decret sobre l'activitat de guia de turisme. Entre d'altres novetats, aquest decret simplificava el procediment per obtenir l'habilitació per desenvolupar aquesta activitat a Catalunya. Amb el nou sistema, les persones interessades, en qualsevol moment, i sense necessitat d'esperar a la convocatòria d'un examen, poden obtenir aquesta habilitació mitjançant la presentació d'una declaració responsable davant l'Oficina de Gestió Empresarial.

La nova regulació també es va treballar conjuntament amb les dues associacions de guies de turisme de Catalunya, així com amb les universitats i escoles catalanes que imparteixen formació en turisme.

Guies de Turisme


Per: Redacció

Foto: EbreActiu

comparteix-ho