Ascó, riu, muntanya, tradició, fires i festes

CAT | ES


La collita d'ametlla creixerà un 12% a Catalunya

És la previsió que fa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Malgrat el creixement global fruit del regadiu i de les noves tècniques de cultiu, cal tenir en compte que a les zones de secà s’ha produït un lleuger retrocés del potencial productiu

Etiquetes   de la terra, ametlla, catalunya, catedral del vi

Publicat el6/7/2020

La collita d’ametlla creixerà un 12% a Catalunya | EbreActiu.cat, revista digital d’oci actiu | Terres de l’Ebre ... Ametlles de la varietat marcona


La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) preveu un increment de l'11,8% en la producció d'ametlla, que se situaria en les 6.737 tones en gra front les 6.025 tones en gra de la campanya anterior. Aquest increment és degut fonamentalment a la progressiva entrada en producció de les noves plantacions d'ametller en regadiu, que continuaran fent créixer el potencial productiu durant els pròxims anys.

Per demarcacions territorials, a Lleida està previst un augment de la collita del 5,7% que representa pujar de 3.608 a 3.815 tones en gra. A les comarques de Tarragona, l'increment se situaria en un 17,4% i la collita passaria de les 2.417 tones en gra de l'any passat a 2.837.

Malgrat el creixement global fruit del regadiu i de les noves tècniques de cultiu, cal tenir en compte que a les zones de secà s'ha produït un lleuger retrocés del potencial productiu. Durant l'hivern es van registrar gelades, no generalitzades però localment importants, que van afectar especialment varietats de floració primerenca. En algunes zones, també s'observa mal quallat del fruit i danys per Monilia spp. a causa de les elevades precipitacions durant bona part de la primavera. Tant l'hivern com la primavera van ser globalment més càlids, però amb precipitacions superiors a la mitjana climàtica.

Com a novetat, l'any 2020 s'ha apostat per un canvi metodològic que aporti un coneixement més fidel a una realitat molt canviant amb l'entrada de noves plantacions. D'acord amb el nou sistema, la superfície productiva s'estima fonamentalment a partir de les dades objectives de la superfície declarada en la DUN de 2019 i tenint en compte l'efecte sobre la productivitat de l'any de plantació, el sistema de producció (secà/regadiu), grup varietal i demarcació territorial. Per altra banda, s'estimen els rendiments en camp i percentatge gra/closca per a cadascuna de les combinacions d'aquests diferents paràmetres per a obtenir unes xifres molt acurades.

D'aquesta manera es conclou que, de les 33.581 ha declarades, 4.204 ha no es consideren productives perquè la seva edat de plantació és inferior a 4 anys en regadiu i 5 en secà. De les 29.377 ha productives d'ametlla a Catalunya, un 78,1% són en secà però, per primer any de forma molt evident, és la producció provinent del regadiu la majoritària, suposant el 58,0% del total.

Per altra banda, en garrofa està previst un increment del 69,2% passant de les 13.000 a les 22.000 tones d'enguany. Bones perspectives de producció per a la garrofa. No hi ha hagut incidències per gelades ni falta de precipitacions. Durant el mes de febrer es van produir episodis de vents forts però sense incidència en la productivitat.


Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Foto: EbreActiu