Roquetes.  Muntanya, ciència i tradició

CAT | ES

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#12/4/2021#) AND (caducitat>=#12/4/2021# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())

Carnets nous per identificar els guies de turisme habilitats per la Generalitat de Catalunya

El carnet, en format digital i també en paper, permetrà identificar la persona com a guia oficial habilitat

Etiquetes   turisme, catalunya, guies turistics

Publicat el26/5/2021

Carnets nous per identificar els guies de turisme habilitats per la Generalitat de Catalunya | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre...


El Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Turisme (DGT), expedirà uns nous carnets oficials que permetin identificar amb claredat els guies de turisme habilitats per la Generalitat de Catalunya.

Amb l'entrada en vigor de l'Administració electrònica, la Direcció General de Turisme, en consens amb les dues associacions de guies de turisme de Catalunya (Associació de Guies de Turisme de Catalunya-AGUICAT i Associació Professional de Guies Turístics de Catalunya-APIT), ha acordat la creació d'un model mixt, en format digital però també en paper, per afavorir la visibilització dels guies oficials.

La iniciativa permetrà fer una identificació més acurada dels professionals que compten amb l'habilitació de guia i evitar possibles fraus i casos de suplantació. El carnet serveix per acreditar-se com a guia oficial i inclou nom, cognoms, DNI, número d’inscripció en el registre de la Generalitat i els dos idiomes principals que parla el o la professional. La DGT ha creat aquest carnet des del convenciment que els guies de turisme són un col·lectiu important en el conjunt del sistema turístic català i que cal defensar l'aportació de valor que hi fan.


Qualitat i valor afegit

A Catalunya, l'activitat de guia de turisme és de lliure prestació en compliment de la directiva de serveis de la Unió Europea. Amb l'objectiu de preservar i difondre la cultura i el patrimoni català, la Generalitat de Catalunya va aconseguir que, per desenvolupar l'activitat de guia de turisme a l'interior dels monuments declarats Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i dels museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya, s'havia de disposar de l'habilitació corresponent, atorgada o reconeguda per l'Administració de la Generalitat.

La normativa turística catalana preveu sancions per a aquelles persones que no tenen carnet oficial i porten grups a l'interior de museus i monuments. Així mateix, la falsificació de carnets és un delicte penal.


Decret recent

Fa poc menys d'un any, el Govern de la Generalitat va aprovar un nou decret sobre l'activitat de guia de turisme. Entre altres novetats, aquest decret simplificava el procediment per obtenir l'habilitació per desenvolupar aquesta activitat a Catalunya. Amb el nou sistema, les persones interessades, en qualsevol moment i sense necessitat d'esperar la convocatòria d'un examen, poden obtenir-la mitjançant la presentació d'una declaració responsable davant l'Oficina de Gestió Empresarial.

La nova regulació també es va treballar conjuntament amb les dues associacions de guies de turisme de Catalunya, així com amb les universitats i escoles catalanes que imparteixen formació en turisme.


Per: Redacció

Foto: Pixabay