XI Jornades Gastonòmiques de la Galera de les Terres de l’Ebre. Del 9 de febrer al 10 de març

CAT | ES


Acord per a la conservació dels ecosistemes aquàtics de Sebes, Flix i Riba-roja

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i el Grup de Natura Freixe (GNF) signen un protocol de col·laboració en matèria de custòdia fluvial per a la conservació i millora ambiental de l’àmbit fluvial de la reserva natural de Sebes i els meandres de Flix i Riba-roja

Etiquetes   entorn, natura, reserva natural sebes, flix, riba roja ebre, riu ebre, terres ebre, ribera ebre

Publicat el25/8/2021

Acord per a la conservació dels ecosistemes aquàtics de Sebes, Flix i Riba-roja | EbreActiu.cat, revista digital d’oci actiu | Terres de l’Ebre ... Vista aèria de la reserva natural de Sebes


L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i el Grup de Natura Freixe (GNF) han signat un protocol de col·laboració per a establir el marc general per a la realització d’actuacions en l’àmbit de la custòdia fluvial orientades a la conservació i millora ambiental dels ecosistemes fluvials i de ribera de la reserva natural de Sebes i els meandres de Flix i Riba-roja.

L’acord és per a un període de quatre anys, prorrogables a quatre anys addicionals, i preveu actuacions conjuntes d’anàlisi i monitorització de la qualitat d’aquests ecosistemes i de sensibilització, participació i voluntariat per a la conservació d’aquests ecosistemes fluvials prioritaris per a la seva funció com a refugi de fauna i corredor ecològic i pels seus valors paisatgístics i geomorfològics, així com per a les espècies vegetals i de fauna que hi són presents.

La Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix és un espai natural que es troba protegit i se situa en zona de domini públic hidràulic del riu Ebre, així com les seves zones de servitud i policia, estant part dels seus terrenys en finques de propietat privada. Consta de les següents figures de protecció:

  • Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), codi EBX Ribera d’Ebre a Flix.
  • Reserva Natural de Fauna Salvatge de la ribera d’Ebre a Flix.
  • Xarxa Natura 2000 (LIC + ZEPA), codi ES5140010, Riberes i illes de l’Ebre.
  • Sebes i meandre de Riba-roja d’Ebre, codi 19003008, inventari de Zones Humides de Catalunya.

Aquest àmbit forma part d’un sistema de dues zones humides diferents (Sebes i els meandres de Riba-roja i Flix) que comprenen les riberes del riu Ebre entre Riba-roja d’Ebre i Flix i destaca per la seva extensió, pel bon estat de conservació de les comunitats vegetals i l’elevada diversitat de la fauna associada.

L’espai conserva una bona mostra de la vegetació de ribera i d’aiguamoll del curs baix del riu Ebre, amb unitats molt ben representades. De fet, es troben més de 150 espècies vegetals pròpies de la vegetació hidrofítica, helofítica i de bosc de ribera.

L’espai del meandre de Flix es troba aigües avall de l’embassament de la població i s’estén al llarg dels gairebé 5 quilòmetres d’aquesta estreta corba que forma l’Ebre. La part declarada com a reserva inclou una antiga illa fluvial situada sota el Castell de Flix i bona part dels marges i trams de riu. A causa de la regulació del cabal, funciona la major part de l’any gairebé com un meandre abandonat, amb poca profunditat d’aigua i poc cabal circulant.

Les parts, que han treballat en el desenvolupament d'aquest protocol durant cinc anys, consensuaran el Programa d’acció i col·laboraran per garantir la convivència harmoniosa dels diferents usuaris del riu.

El Grup de Natura Freixe (GNF) en el marc de la col·laboració i d’impuls de programes d’actuació conjunta per a la defensa el domini públic hidràulic, presentarà propostes de millora per a minimitzar els impactes ambientals per a la fauna aquàtica, així com propostes de millora de l’ecosistema fluvial en el seu conjunt (restauració de bosc de ribera, instal·lació de refugis per a fauna, adequació de punts d’aigua per a amfibis, etc.) i durà a terme el seguiment i manteniment de les actuacions de restauració que s’acordin, d’espècies lligades a l’ecosistema fluvial i altres paràmetres que puguin servir com a indicadors per avaluar la qualitat de l’ecosistema i els possibles efectes de les actuacions de millora que s’emprengui. Així mateix impulsarà actuacions de sensibilització, participació i voluntariat per difondre els valors d’aquests espais protegits entre la població local.


Per: Redacció

Foto: Cedida

comparteix-ho