Camarles, lo balcó del Delta de l´Ebre

CAT | ES

Naturalització i millora de l'hàbitat fluvial al barranc de la Fou

L’actuació ha consistit en l’eliminació d’un petit dic de retenció que comportava una pèrdua i una degradació de l’hàbitat fluvial com a espai humit, així com implicacions negatives sobre poblacions d’espècies protegides.

Publicat el3/5/2016

Naturalització i millora de l’hàbitat fluvial al barranc de la Fou | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre...El Parc Natural dels Ports ha executat una actuació de millora de l'hàbitat i de la morfologia fluvial al barranc de la Fou, consistent en l'eliminació d'un petit dic de retenció que havia perdut les seves funcions com a infraestructura hidràulica. La presència d'aquest dic comportava una pèrdua i una degradació de l'hàbitat fluvial com a espai humit, així com implicacions negatives sobre poblacions d'espècies protegides.

Les actuacions de millora realitzades tenen per objectiu la recuperació i naturalització de la zona humida i el restabliment de la transferència i transport de sediments en aquest barranc. Per això, s'ha demolit el dic, s'ha retirat la runa i s'ha realitzat el dragatge mecànic de les graves i blocs existents a la cua de l'aterrament. Un cop fetes aquestes actuacions s'espera que en successives avingudes es produeixi una evacuació natural de les graves existents i poc a poc es recuperi la zona humida anterior a la presència del dic.

Està previst realitzar un programa de seguiment morfo-sedimentari i limnològic durant els propers anys, amb col·laboració del Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial RIUS de la Universitat de Lleida. Es faran servir tècniques de fotogrametria digital automatitzada a partir de fotografies de proximitat per a l'obtenció d'ortofotomapes i topografies d'elevada resolució. Es realitzaran caracteritzacions granulomètriques dels sediments de la llera al llarg d'un tram de 2 km. S'obtindran mostres de macroinvertebrats i es monitoritzarà el cabal circulant a partir d'una sonda capacitiva.


Més informació


Font notícia i foto: Parc Natural dels Ports 

Comentaris