TransTerraAlta, una ruta sorprenent

CAT | ES

Una estació de bombament amb energia solar permet reduir la salinització de la llacuna de l’Encanyissada

Aquesta actuació, impulsada per l’Obra Social “la Caixa”, busca millorar l’ecosistema de la bassa i mantenir-la amb energia renovable, sense emetre gasos amb efecte d’hivernacle

Publicat el25/1/2017

Una estació de bombament amb energia solar permet reduir la salinització de la llacuna de l’Encanyissada | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... L'estació de bombament d'aigua dolça que funciona amb energia solar i que s'ha instal·lat a la lalcuna de l'Encanyissada |Foto: TES


El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha instal"lat una estació de bombament d'aigua dolça que funciona amb energia solar a la llacuna de l'Encanyissada, a Amposta (Montsià). El sistema permet reduir la salinització d'aquesta bassa. En els darrers temps, la disminució de l'entrada d'aigua dolça provinent dels canals de desguàs ha provocat un greu efecte sobre l'ecosistema de la llacuna. La pràctica totalitat de les praderies d'algues submergides ha anat desapareixent, fet que ha repercutit en les poblacions d'ocells i peixos.

Les causes de la reducció de l'aportació d'aigua dolça són diverses, però en destaca l'augment de les marees i la subsidència dels arrossars. Com que es preveu que la situació s'agreugi pels efectes del canvi climàtic, el parc ha considerat imprescindible el bombament per mantenir les condicions adequades a l'Encanyissada. Ha optat per instal·lar-hi un sistema elèctric alimentat per energia solar, que és renovable i neutra pel què fa a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. El sistema permetrà bombejar un cabal de 200 litres/segon i posarà en moviment les masses d'aigua a les zones mortes de la llacuna, jugant amb les diferències de densitat entre l'aigua dolça i la salada.


Hàbitat prioritari

El parc està format per un conjunt de sistemes naturals humits entre els quals destaca la importància de les basses, tant pel seu valor natural com per les activitats socioeconòmiques que s'hi desenvolupen. Són ambients coneguts com a llacunes litorals mediterrànies i estan considerats com a hàbitat prioritari per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea. Al delta de l'Ebre hi ha vuit llacunes litorals, que ocupen 1.500 hectàrees d'aigua.

Des dels anys 80 del segle passat s'han anat construint els grans desguassos de circumval·lació a les principals basses del delta, incloent-hi el de l'Encanyissada. Aquestes obres han augmentat la productivitat i la seguretat de la collita dels arrossars i, alhora, han anat recollint l'aigua de desguàs dels camps d'arròs. Des d'aquests canals, un conjunt de comportes proveeixen les llacunes d'aigua dolça per gravetat. Però, des de fa uns anys, n'entra cada cop menys.

L'actuació, que ha tingut un cost de 53.796 euros, l'ha finançat l'Obra Social “la Caixa”, a través del conveni signat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per realitzar actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya.

Comentaris