Benifallet, un paisatge que enamora

CAT | ES

Deltebre disposarà d'un Pla especial per potenciar el sistema portuari de la vila

El Pla especial ha de conciliar les activitats del port i la seva potenciació amb els requeriments urbanístics per situar el port com a dinamitzador econòmic de les Terres de l’Ebre.

Publicat el4/7/2016

Deltebre disposarà d’un Pla especial per potenciar el sistema portuari de la vila | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... Imatge de l'acte | Foto: TES

El Pla especial ha de conciliar les activitats del port i la seva potenciació amb els requeriments urbanístics per situar el port com a dinamitzador econòmic de les Terres de l'Ebre. 


El president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, i l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, han signat aquest dissabte un conveni de col·laboració per a la redacció del Pla especial del port de Deltebre (Baix Ebre), que incorporarà els criteris per desenvolupar el sistema portuari d'aquest municipi, d'acord amb la Llei de ports de Catalunya. El Pla ha d'impulsar el desenvolupament de les activitats i donar suport a l'activitat econòmica del territori.

En els propers mesos, l'Administració Portuària traurà a licitació la redacció d'aquest projecte. Quan el Pla especial estigui redactat, el document haurà de passar tres fases: aprovació inicial i aprovació provisional per part de l'ajuntament, i aprovació definitiva per part de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.

Durant l'acte, Ricard Font ha recordat que aquest port ja té una expectativa de demanda de 100 amarratges i ha insistit que cal redimensionar-lo tenint en compte la singularitat paisatgística de l'entorn. Així, ha assegurat que el nou Pla “és l'instrument que ha de permetre fer les coses ben fetes, amb rigor i ordre, de manera consensuada i oberta, amb tota la comunitat del port i l'Ajuntament”. “El Pla es consensuarà amb el territori i garantirem que està ben fet des del punt de vista urbanístic i és sostenible ambientalment i econòmica”, ha afegit.


Zones d'ús

Ports de la Generalitat proposarà l'establiment de zones d'ús per garantir el funcionament eficaç de la zona portuària que inclouran usos actuals (pesquer i esportiu) i usos de futur vinculats a l'activitat portuària, com ara equipaments lúdics, culturals o de lleure que donin cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris.

L'Ajuntament de Deltebre plantejarà determinacions relatives als accessos, volumetria, edificabilitat i la connexió a la xarxa viària, d'acord amb les exigències de planificació urbanística del municipi.

Els criteris per a la redacció del Pla especial són els següents:

  • El Pla especial s'ajustarà a la Llei de ports de Catalunya, la Llei d'urbanisme i la normativa de planejament referent al sistema portuari costaner de Deltebre.
  • L'ordenació de l'activitat pesquera i la reordenació de la nàutica esportiva i les embarcacions turístiques locals que naveguen pel riu Ebre.
  • La realització de les obres necessàries per a la supressió de barreres arquitectòniques a tota la zona portuària, així com la implantació de mesures mediambientals.
  • L'àmbit d'actuació contemplarà espai destinats a la reparació d'embarcacions, usos de restauració i comercials, i espais destinats als serveis administratius del port.
  • L'estudi de les possibles necessitats de futur de la infraestructura portuària.

 

Deltebre disposarà d’un Pla especial per potenciar el sistema portuari de la vila | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... Lluís Soler i Ricard Font signant el conveni | Foto: Ports de la GeneralitatComentaris