VI CARLON DE BENICARLÓ. Senderisme entre vinyes. El mosaic paisatgístic del Territori del Vi de Carlon

CAT | ES

Benicarló draga el port per a recuperar els calats de servei

El 50% del material es posarà a disposició del Servei Provincial de Costes de Castelló perquè ho ressitui a la platja del Morrongo

Etiquetes   natura, benicarlo

Publicat el7/11/2018

Benicarló draga el port per a recuperar els calats de servei | EbreActiu.cat, revista digital per a la gent activa | Terres de l’Ebre... El pressupost destinat  a aquest dragatge suma un total de 335.000 euros. Foto: Cedida


La Conselleria d'Habitatge de la Generalitat Valenciana ha començat els treballs de dragatge de la bocana del port de Benicarló per tal mantindre els calats operatius i facilitar el trànsit marítim. Es calcula que s'extrauran 45.000 m³ d'arena que s’aprofitarà per al manteniment de la franja costanera.

Els treballs de dragatge del port de Benicarló per tal de recuperar els calats de servei del port han començat aquesta setmana i s'allargaran fins al mes de desembre. Amb aquests treballs, que van a càrrec de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s'extrauran 45.000 m³ d’arena amb els quals es contribuirà al manteniment de la franja costanera.

El 50% del material es posarà a disposició del Servei Provincial de Costes de Castelló perquè ho ressitui a la platja del Morrongo, mentre que l’altra meitat s'abocarà a l'aigua i s'incorporarà a la dinàmica litoral, en el tram de costa existent a 1,2 milles al sud del port, enfront de la platja nord de Peníscola.


Reutilitzar el material dragat

El dragatge es realitza mitjançant la succió en marxa i la reubicació d’arena mitjançant impulsió amb canó. El material que es reubicarà al sud del port es transportarà en la mateixa draga fins al seu emplaçament, on es descarregarà mitjançant l'obertura del fons. D'aquesta manera s'aconsegueix la reutilització de la totalitat de l'arena dragada.

SELECT top 1 * FROM g_banners WHERE actiu='s' AND seccio=2 AND (activacio<=#9/20/2020#) AND (caducitat>=#9/20/2020# OR caducitat IS NULL) ORDER BY Rnd(- id * 1000 * Timer())