Hostal - Restaurant Pous de la Neu. Parc Natural dels Ports
TransTerraAlta, una ruta sorprenent

A partir d'avui, comença la prohibició de fer foc al bosc

Del 15 de març al 15 d'octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

Publicat el15/3/2017

A partir d Senyal de prohibició de fer foc prop de la carretera TV-3301, entre Bot i Prat de Comte


El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació informa que a partir avui dimecres, dia 15 de març, fins al 15 d'octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. 

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. 

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires. 

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 

Aquest 2017, des de l'1 de gener fins avui , hi ha hagut a Catalunya 67 incendis forestals que han cremat 508,32 hectàrees forestals.