Restaurant L´Estany Casa de Fusta. Cuina tradicional deltaica

CAT | ES

Graëllsia. Grup d´Estudis i Comunicació Ambiental

Adreça: Carretera Reguers; Camí del Colom s/n. Apartat de Correus 69

Municipi: 43520 - Roquetes  (Baix Ebre)

Telèfon: 977474887

correu electrònic

http://www.graellsia.org

https://www.facebook.com/Gra%C3%ABllsia-Grup-dEstudis-i-Comunicaci%C3%B3-Ambiental-483189188371564/?fref=ts

GRAËLLSIA és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Roquetes, que centra les seves actuacions en la divulgació i recuperació del patrimoni natural de les Terres de l’Ebre.

Graëllsia, com a membre la XCT (Xarxa de Custòdia del Territori) desenvolupa actuacions que tenen com a finalitat la protecció i la custòdia d’espais naturals de les TTEE sotmesos a impactes i pressions ambientalsi la recuperació d’aquells que han estat malmesos, Així com la investigació i divulgació del seu entorn natural.

categories: Natura